USLOVI KORIŠĆENJA

Hvala Vam što ste posetili „ It’S SKIN“ web stranicu!

Odeljak pod nazivom „USLOVI KORIŠĆENJA“ sastoji se iz dva dela odvojena podnaslovima i rednim brojevima i to : 1.„USLOVI KORIŠĆENJE It’S SKIN WEB STRANICE“ i  2. „USLOVI KUPOVINE NA It’S SKIN WEB PRODAVNICI“.

U prvom delu označenim rednim brojem 1. pod naslovom „USLOVI KORIŠĆENJE It’S SKIN WEB STRANICE“ definisali smo pravila po kojima Vi kao korisnik možete pristupiti It’S SKIN web stranici i načinu na koji je možete koristiti, pravila koja se odnose na sadržaj sajta i sadržaj koji Vi kao korisnik dostavljate, veze sa i ka drugim web stranicama, pravila o privatnosti i zaštiti ličnih podataka podataka koje nam kao korisnik web stranice dostavljate, uslovi i način na koji Vam u potpunosti ili delimično možemo ograničiti pristup web stranici i koje aktivnosti korisnika su zabranjene na našem web sajtu.

Drugi deo ovog odeljka pod naslovom „USLOVI KUPOVINE NA It’S SKIN WEB STRANICI“ definiše uslove kupovine na našoj web stranici kao što su pravna priroda ugovora o prodaji na daljinu, registracija ili kupovina bez registracije, izbor proizvoda, naručivanje, plaćanje, dostava i prava kupaca kao što su pravo na reklamaciju i odustanak od ugovora.

MOLIMO VAS da pažljivo pročitate sve odredbe „Uslova korišćenja“ naše web stranice „jer svako pristupanje i upotreba naše web stranice podrazumeva da ste prihvatili njegove „USLOVE KORIŠĆENJA“. Takođe, želimo da napomenemo da zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku u potpunosti ili delimično izmenimo ili dopunimo „Uslove korišćenja“ bez prethodnog obaveštavanja korisnika, pa Vas molimo da periodično prilikom pristupanja našoj web stranici ponovo pregledate i pažljivo pročitate sve odredbe ovog odeljka, jer daljim korišćenjem bilo koje funkcije  sajta dajete svoju saglasnost i prihvatate sva objavljena pravila i uslove korišćenja.

1. USLOVI KORIŠĆENJA It’S SKIN SRBIJA WEB STRANICE

Definicija pojmova:

„It’S SKIN“, „itsskin.rs“, „Mi“, „Naša“ – kada na ovoj web stranici koristimo navedene pojmove koristimo ih sa značenjem koje se odnosi na kompaniju – privredno društvo DOO „RP COMPANY“ ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, iz Novog Sada, ulica Pere Popadića broj 49, kao generalnog distributera za teritoriju Republike Srbije brenda kozmetičkih proizvoda „It’S SKIN“, proizvođača It’S HANBUL CO, LTD., Seul, Južna Koreja. Privredno društvo DOO „RP COMPANY“ ZA TRGOVINU I USLUGE Novi Sad kao distributer brenda “It’S SKIN” za teritoriju Republike Srbije, za potrebe ove web stranice, koristi ime brenda “It’S SKIN” ali postupa u svoje ime i za svoj račun.

„Korisnik“, „Vi“, „Vaša“  – kada se na ovoj web stranici koriste navedeni pojmovi svi se odnose na fizičko lice koja pristupa i / ili koristi web stranicu „It’S SKIN“.   

Prava vlasništva i prava intelektualne svojine

Web stranica „It’S SKIN“ na domenu www.itsskin.rs vlasništvo je kompanije DOO „RP COMPANY“ ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, Novi Sad, Pere Popadića 49. Celokupan sadržaj ove web stranice, odnosno svi tekstovi, slike i drugi materijali zaštićeni su autorskim pravima i vlasništvo su It’S SKIN-a ili su postavljen na stranicu uz dozvolu kompanije It’S HANBUL CO, LTD., Seul, Južna Koreja. It’S HANBUL CO, LTD. je isključivi vlasnik svih zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web stranici (logo brenda, logo za kvalitet, linkovi, uslužne marke i sl.) i postavljeni su na ovu stranicu uz izričitu saglasnost te kompanije.

Ukoliko nije izričito naglašeno i posebno istaknuto na drugom mestu na ovom sajtu, dozvoljeno Vam je da slobodno pregledate sadržaj ovog sajta kada i koliko želite, da reprodukujete njegove delove štampanjem, kopiranjem i preuzimanjem sadržaja, ali isključivo za ličnu upotrebu u informativne i nekomercijalne svrhe ili u svrhu slanja drugim pojedincima. Reprodukcija delova sadržaja ovog web sajta u lične, nekomercijalne svrhe dozvoljena je samo pod uslovom da prilikom kopiranja ne dođe do povrede oznaka o vlasništvu, autorskim pravima i zaštitnim znakovima, odnosno ukoliko kopirate deo sadržaja ovog sajta kopirani deo mora sadržati sve navedene oznake kao i originalni deo sajta. Imajte u vidu da je zabranjeno svako javno prikazivanje, distribucija, prodaja ili bilo koji drugi vid reprodukcije sadržaja ovog web sajta radi sticanja dobiti, odnosno  korišćenje delova ovog sajta u komercijalne svrhe, zabranjeno je menjanje sadržaj ovog sajta, kao i uključivanje njegovih delova kopiranjem u druge web sajtove ili druge vidove javnih objava i oglašavanja.

Pravo na zaštitu ličnih podataka korisnika web sajta

            Prilikom posete ili korišćenja našeg web sajta na tačno određenim mestima ili prilikom korišćenja pojedinih funkcija sajta možemo od Vas tražiti da nam dostavite određene lične podatke koji su nam potrebni kako bi mogli da Vam isporučimo kupljenu robu, da Vas obavestimo o statusu porudžbine, da Vas obavestimo o našim marketinškim aktivnostima ili slično. Na koji način prikuplljamo Vaše lične podatke, pod kojim uslovima, za koju namenu i na koji način i pod kojim uslovima ih čuvamo i štitimo možete pročitati u odeljku Politika privatnosti na našoj web stranici.

Aktivnosti čije preduzimanje je zabranjeno na It’S SKIN web sajtu

            Svaka neovlašćena upotreba sadržine web sajta „It’S SKIN“ koja nije u skladu sa uslovima korišćenja web sajta i zakonskim propisima strogo je zabranjena.

Pod zabranjenim aktivnostima na ovom web sajtu, ne isključujući eventualno druge, naročito smatramo:

 • Svaku aktivnost koja se odnosi na korišćenje ove web stranice, delovanje i dostavljanje sadržaja kojima se iznose optužbe, uvrede, klevete, netačni podaci na račun It’S SKIN-a, odnosno svaka aktivnost na ovoj web stranici kojom se narušava poslovni ugled i reputacija It’S SKIN, njegovih zaposlenih, trećih lica i naših poslovnih partnera.
 • Svaka aktivnost kojom se ovaj web sajt koristi u komercijalne svrhe korisnika sajta ili trećih lica kao što su prodaja proizvoda ili reklamiranje usluga korisnika sajta ili trećih lica.
 • Svaka aktivnost kojom se povređuje pravo privatnosti ili bilo koje drugo pravo trećeg lica, a naročito dostavljanje, postavljanje ili davanje ličnih podataka trećeg lica bez prethodno pribavljene saglasnosti trećeg lica.
 • Objavljivanje i dostavljanje materijala na ovaj web sajt uvredljivog, neistinitog, rasističkog, pornografskog, vulgarnog, pretećeg, diskriminatorskog sadržaja, sadržaja kojim se podstiče ili poziva na vršenje krivičnih dela ili drugih protivzakonih radnji kojima se može povrediti javni interes ili naneti šteta web sajtu ili trećim licima, kao i sadržaja za čije postavljanje i objavljivanje korisnik nema ovlašćenje. It’S SKIN će ovakve sadržaje bez odlaganja ukloniti sa web sajta bez prethodnog upozorenja ili obaveštenja korisnika sajta i preduzeće druge zakonom propisane radnje i aktivnosti.
 • Zabranjeno je postavljanje datoteka, kompjuterskih kodova, programa koji sadrže i omogućavaju transmisiju virusa na ovaj web sajt i koji mogu otežati ili onemogućiti rad web sajta, preuzeti upravljanje nad njim ili opremom porebnom za njegovo funkcionisanje ili na drugi način naneti štetu It’S SKIN web sajtu, korisnicima sajta ili trećim licima.

Sadržaj koji korisnici sajta dostave na sajt

Pod sadržajem koji korisnici dostave na It’S SKIN web sajt smatra se svaki materijal, komunikacija ili sadržaj koji korisnik sajta prenese na ovaj web sajt na sopstvenu inicijativu ili po pozivu web sajta učinjenog registrovanim korisnicima. Prenos sadržaja na ovu web stranicu može biti izvršen putem email-a ili na drugi način i može se sastojati u komentaru, poruci, pitanju, sugestiji, informaciji ili bilo kom obliku podatka koji je pogodan za slanje i prijem elektronskim putem, a koji korisnik sajta prenese It’S SKIN web sajtu.

Dostavljanjem sadržaja korisnika na It’S SKIN web sajt isti postaje vlasništvo It’S SKIN-a i može biti korišćen u bilo koju svrhu. Korisnik web sajta dostavljanjem sadržaja daje saglasnost za objavljivanje sadržaja na web sajtu i garanciju da je dostavljni sadržaj njegovo vlasništvo, da se upotrebom, objavljivanjem ili deljenjem dostavljenog sadržaja od strane It’S SKIN-a ne dira u prava trećih lica, niti se povređuje bilo koji pozitivnopravni propis. Svi sadržaji koje korisnik dostavi ili koje objavi na navedeni način, izuzev ličnih podataka koji uživaju posebnu zaštitu, nisu poverljivi i It’S SKIN nema obavezu njihovog čuvanja već ih bez saglasnosti korisnika može učiniti dostupnim trećim licima.

It’S SKIN nema obavezu da dostavljeni materijal podeli, postavi na sajt ili na bilo koji drugi način učini dostupnim njegov sadržaj trećim licima, It’S SKIN ima pravo, ali nikako obavezu, da dostavljeni materijal pregleda i proceni pre eventualnog objavljivanja. Ukoliko i pored navedenih upozorenja odlučite da podelite određeni sadržaj ili materijal na našem web sajtu još jednom želimo da Vam predočimo da to činite na sopstvenu odgovornost.

Linkovi ka sajtovima trećih lica ili kompanija

It’S SKIN web sajt može sadržati linkove koji vode ka sajtovima trećih lica, kompanija odnosno ka drugim web sajtovima. Takve veze postavljamo na našem web sajtu u najboljoj nameri jer smatramo da mogu biti od koristi za naše korisnike, da im eventualno mogu pružiti određene pogodnosti, korisne informacije ili slično. It’S SKIN posebno napominje da nema apsolutno nikakvu kontrolu nad tim sajtovima i da samim tim neće snositi nikakavu odgovornost za sadržaj tih sajtova, njihovu funkcionalnost i bezbednost njihovog korišćenja. Ukoliko posredstvom veze koja je postavljena na našem web sajtu posetite i web sajt nekog trećeg lica savetujemo Vam i preporučujemo da pre korišćenja istih pažljivo pročitate uslove korišenja i politiku privatnosti tih sajtova. Posetu sajtovima trećih lica posredstvom veze sa našeg web sajta vršite na sopstvenu odgovornost.

Saglasnost za sprečavanje pristupa It’S SKIN web sajtu

U našem najboljem interesu je da što veći broj korisnika poseti ovaj web sajt kako bi se informisali o It’S SKIN brendu ili pojedinim proizvodima koje nudimo ili kako bi preko ovog web sajta naručivali i kupovali proizvodi. Nažalost, u određenim situacijama, za koje se nadamo da ih neće ni biti ili da će biti izuzetno retke, bićemo prinuđeni da nekim posetiocima ili korisnicima web sajta onemogućimo pristup sajtu ili pojedinim funkcijama sajta. Pristupanjem našem web sajtu dajete saglasnost da to možemo učiniti po sopstvenoj proceni, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštavanja, kao i bez navođenja razloga za takvo postupanje. It’S SKIN neće i ne može snositi nikakvu odgovornost niti štetne posledice ukoliko korisniku ili posetiocu sajta onemogući ili ograniči pristup sajtu ili pojedinim funkcijama sajta.

Potpunost i tačnost informacija i podataka dostupnih na sajtu

Nastojimo da sve informacije i podatke koje postavimo na ovaj web sajt budu tačne, proverene, blagovremene i potpune. Ali posebno želimo i da napomenemo da su sve informacije i podaci dostupni na ovom web sajtu informativnog karaktera, da se ne mogu smatrati profesionalnim mišljenjem ili savetom, kao i da mogu biti promenjeni. Sve informacije, podatke i materijale do kojih ste došli pristupom ili korišćenjem ovog web sajta prihvatate i koristite na sopstvenu odgovornost. It’S SKIN, niti bilo ko od njegovih direktora, vlasnika, zaposlenih ili saradnika ne daje nikakve garancije niti preuzima bilo koji vid odgovornosti za posledice koje su proistekle iz pretpostavke korisnika sajta ili kupca proizvoda o tačnosti, potpunosti i blagovremenosti informacija i materijala na ovoj web stranici. Svi materijali i informacije na ovoj web stranici mogu biti promenjeni bez prethodne najave, pa je iz tog razloga na Vašoj ličnoj odgovornosti da pratite sve izmene sadržaja na ovoj web stranici.

2. USLOVI KUPOVINE na It’S SKIN WEB PRODAVNICI

Definicije

Značenje pojmova koji se koriste u uslovima kupovine

„It’S SKIN“, „It’S SKIN SRBIJA“, “ Naša” “Mi” ovi pojmovi se koriste da označe privredno društvo DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „RP COMPANY“ ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD,  iz Novog Sada, ulica Pere Popadića broj 49, PIB: 100735263, MB: 087212246, broj telefona +381 21 469970 (trgovac). DOO „RP COMPANY“ ZA TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD je generalni distributer za teritoriju Republike Srbije proizvoda za negu lica i tela pod nazivom brenda „It’S SKIN“ koje proizvodi kompanija It’S HANBUL CO, LTD., Seul, Južna Koreja (proizvođač). Privredno društvo DOO „RP COMPANY“ ZA TRGOVINU I USLUGE Novi Sad kao TRGOVAC, za potrebe ove web stranice, koristi ime i naziv brenda “It’S SKIN” ali postupa kao trgovac u svoje ime i za svoj račun.

“Itsskin.rs” je internet/web sajt/prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim važećim zakonima Republike Srbije.

“Proizvod” – ovaj pojam se koristi da označi robu/artikle koje It’S SKIN (TRGOVAC) prodaje na ovom web sajtu.

“Potrošač” – je fizičko lice koje preko ovog web sajta/ internet prodavnice kupuje proizvode  u svrhe koje nisu namenjene poslovnoj ili komercijalnoj upotrebi, odnosno za sopstvene potrebe ili ličnu upotrebu.

Ugovor o prodaji na daljinu

Ukoliko odlučite da preko It’S SKIN web prodavnice kupite neki od proizvoda iz naše ponude budite svesni da poručivanjem robe i potvrdom porudžbine sa It’S SKIN-om zaključujete ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Navedenim Zakonom ugovor na daljinu je definisan kao ugovor o prodaji zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva potrošača ili trgovca isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora uključujući i sam trenutak zaključenja.  Primerak potpisanog ugovora o prodaju na daljinu možete preuzeti ovde.  (LINK ZA UGOVOR O PRODAJI KOJI JE U DOKUMENTIMA, samo se pregleda preko linka i ne objavljuje se ni na jednom drugom mestu)

Pre nego što obavite kupovinu na itsskin.rs web sajtu želimo da Vas upoznamo sa uslovima kupovine, koracima u kupovini i vašim pravima kao potrošača po osnovu ugovora na daljinu zaključenog preko ovog web sajta. Molimo Vas da pažljivo pročitate sve odredbe koje slede.

Uslovi kupovine

Radno vreme internet prodavnice

Radno vreme internet prodavnice je od 00 do 24h, 7 dana u nedelji, što znači da proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete poručiti kada god želite, osim u slučajevima privremene nedostupnosti sistema usled tehničkih problema ili rada na redovnom održavanju sajta. Molimo Vas da imate u vidu da ukoliko porudžbinu izvršite neradnim danima ili u dane praznika da će Vaša pošiljka biti predata kurirskoj službi radi isporuke prvog narednog radnog dana.

Ko može da kupiti proizvode preko našeg web sajta?

Svako punoletno fizičko lice za sopstvenu/ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe može  kupiti proizvode iz naše online ponude ukoliko je adresa na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije. Maloletna lica mogu kupiti naše proizvode samo posredstvom roditelja ili staratelja.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće slobodno nas kontaktirajte putem email-a  u svako doba ili nas pozovite telefonom svakog radnog dana od 08:30 do 16:00 časova (email adresu i brojeve telefona za informacije pronađite u odeljku “ Kontakti”).

Koraci u kupovini

Ukoliko želite da kupite neki od proizvoda preko itsskin.rs web sajta to možete učiniti sa ili bez prethodne registracije. Registracija na našem web sajtu nije obavezna, kako bi se kupovina realizovala, ali je preporučljiva jer Vam ubrzava sam proces kupovine i omogućava pristup pojedinim funkcijama sajta rezervisanim samo za registrovane korisnike.

REGISTRACIJA

Koje su pogodnosti registracije na našem web sajtu?

 • Brza kupovina: nakon logovanja, izbora proizvoda i eventualnog pregleda korpe sistem registrovanog kupca odmah prebacuje na korak plaćanje bez unošenja ličnih podataka;
 • Mogućnost pristupa određenim sadržajima i pojedinim funkcijama sajta kao što su status kupovine, lista želja i slično;
 • Beleženje istorije kupovine;
 • Periodični akcijski popusti rezervisani samo za registrovane korisnike;

Ukoliko odlučite da se registrujete na našem web sajtu za to će Vam biti potrebno samo nekoliko minuta jer je sam postupak vrlo jednostavan i potrebno ga je izvršiti samo jednom. Postupak registracije započinje klikom na dugme/ikonicu “Registruj se” koja se nalazi na početnoj stranici web sajta ili registraciju možete izvršiti u okviru koraka u kupovini “Naručivanje” klikom na ikonicu/dugme “Registruj se”. Nakon tog pojaviće se prozor u kome je potrebno uneti sledeće lične podatke: 1. Ime, 2. Prezime, 3. Adresa stanovanja/prebivališta 4. Mesto 5. Poštanski broj 6. Broj telefona, 7. Email adresa. Na kraju postupka registracije potrebno je da unesete lozinku koji sami kreirate i postupak registracije je završen dobijanjem potvrde o uspešno izvršenoj registraciji.

Registracijom izvršenom na našem web sajtu korisnik potvrđuje:

 • da je u potpunosti upoznat/a sa „Uslovima koriščenja“ It’S SKIN web sajta i da je saglasan/a sa njihovom primenom.
 • da je saglasan/a da DOO “RP COMPANY” kao rukovodilac može obrađivati njegove/njene lične podatke navedene prilikom registracije u skladu u sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti za potrebe sopstvenih evidencija i da lične podatke  korisnika navedene prilikom registracije može davati trećim licima samo radi izvršenja isporuke robe (kurirskoj službi), zaštite ličnih podataka korisnika web prodavnice i radi sprečavanja eventualnih zloupotreba podataka. 
 • da su podaci navedeni u prozoru za registraciju tačni i potpuni.

Molimo sve registrovane korisnike našeg web sajta da dobro čuvaju pristupnu lozinku!!

Nakon izvršene uspešne registracije registrovani korisnik snosi svu odgovornost za čuvanje tajnosti lozinke koja mu je potrebna za korišćenje naše web prodavnice, pa sve registrovane korisnike upozoravamo da lozinku nikada ne odaju trećim licima jer će u protivnom snositi svu odgovornost za štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem njihovog naloga.

“Prijavljivanje” – Ukoliko želite da pristupite svom nalogu sa nekog drugog uređaja ili ukoliko ste se odjavili prilikom prethodne posete našem web sajtu, biće potrebno samo da kliknete na polje “Uloguj se” i u otvoreni formular unese email adresu (koju ste naveli prilikom registracije) i lozinku i nakon toga nastavite sa pretraživanjem ili kupovinom.

PREGLEDANJE I IZBOR PROIZVODA

            Proizvodi iz naše ponude na web sajtu razvrstani su u dve kategorije i to po vrsti proizvoda i po linijama proizvoda i možete ih pregledati poput kataloga. Takođe, ukoliko znate naziv proizvoda ili linije proizvoda koje želite da pregledate možete koristiti i funkciju “Pretrage” tako što ćete naziv proizvoda ili naziv linije proizvoda ili ključne reči iz naziva proizvoda uneti u polje za pretragu. Svi proizvodi u ponudi na našem web sajtu prikazani su i fotografijama informativnog karaktera. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi proizvoda sa našeg web sajta slobodno nas kontaktirajte telefonom ili nam postavite pitanje e-mailom (broj telefona i e-mail za kontakt pronađite u odeljku “Kontakt”)

            Kada pronađete proizvod koji želite da kupite kliknite na dugne “Dodaj u korpu” čime proizvod koji ste izabrali stavljate u korpu kao u klasičnoj prodavnici. Nakon što ste proizvod koji želite da naručite stavili u korpu možete nastaviti sa pregledanjem proizvoda i ukoliko pronađete još jedan ili više proizvoda koje želite da naručite ponovite postupak klikom na dugme “Dodaj u korpu”. Kada završite sa pregledanjem proizvoda prelazite na sledeći korak koji u ovoj fazi naručivanja može biti “Pregled korpe”, “Naručivanje” ili za registrovane korisnike “Plaćanje” .

PREGLED KORPE

Ukoliko ste nakon pregledanja i izbora proizvoda izabrali korak “Korpa” otvoriće se stranica na kojoj se nalazi spisak proizvoda koje ste do tada stavili u korpu. Pregled ove stranice omogućava Vam da još jednom pregledate koje proizvode koje ste poručili, da odredite količinu – izraženu u komadima proizvoda koju želite da poručite, daje Vam mogućnost da uklonite jedan ili sve proizvode ukoliko ste se predomislili, kao opciju da se vratite korak u nazad i da ponovo pregledate i birate proizvode i eventualno dodate proizvode koje ste zaboravili ili propustili da stavite u korpu. Nakon što ste pregledali svoju korpu i utvrdili njen sadržaj kliknite na dugme “Dalje” i pređite na sledeći korak u kupovini.

NARUČIVANJE

Ovaj korak u kupovini preko našeg web sajta razlikuje se ukoliko ste do njega došli kao registrovani korisnik ili niste. Naime, ukoliko ste registrovani korisnik ovaj korak u kupovini se preskače već nakon odabira proizvoda, sa ili bez pregleda korpe, direktno odlazite na stranicu za plaćanje. Ukoliko niste registrovani korisnik našeg web sajta u ovom koraku je potrebno da unesete svoje lične podatke koji su neophodni za realizaciju kupovine. Lični podaci koje tražimo od neregistrovanih korisnika u ovom korak su sledeći: 1. Ime, 2. Prezime, 3. Adresa stanovanja/prebivališta 4. Mesto 5. Poštanski broj 6. Broj telefona, 7. Email adresa. Ukoliko želite da preuzmete pošiljku na adresi koja nije adresa vašeg stanovanja (mesto isporuke) to možete učiniti unošenjem adrese za mesto isporuke u posebno označenom polju. Molimo Vas da što preciznije navedete sve podatke kako bi olakšali i ubrzali sam postupak isporuke. Nakon unošenja navedenih ličnih podataka krenite na sledeći korak klikom na dugme “Dalje”.  Ukoliko želite ostavili smo Vam mogućnost da se i na ovom koraku registrujete klikom na link “Registruj se” .

PLAĆANJE 

Cene

Cene svih proizvoda na našem web sajtu izražene su u dinarima sa uračunatim PDV-om i navedene su za svaki proizvod posebno i to za količinu od jednog proizvoda. Cene naših artikala su podložne promenama i zadržavamo pravo da ih menjamo na dnevnom nivou. Kada dobijete potvrdu porudžbine cena proizvoda se više ne može menjati. It’S SKIN Vam  garantuje cenu na dan kupovine, pa ukoliko dođe do promene cene proizvoda nakon kupovine/potvrde porudžbine, a pre izvršene isporuke, u obavezi ste da nam platite samo cenu koja je važila na dan kupovine i koja je navedena u potvrdi o porudžbini.   

Planiramo da u cilju pružanja različitih pogodnosti našim kupcima organizujemo različita akcijska sniženja tokom određenih promotivnih perioda, te u skladu sa navedenim zadržavamo pravo da cene pojedinih proizvoda menjamo na dnevnom nivou, a o čemu ćemo naše kupce blagovremeno obavestiti isticanjem akcija, sniženja i promotivnih perioda na početnoj stranici sajta, isticanjem akcijske cene crvenom bojom pored proizvoda u okviru pretage proizvoda ili slanjem akcijskih ponuda kupcima putem e-mail-a (ova pogodnost rezervisana je samo za registrovane korisnike koji su se saglasili sa prijemom newsletter-a).  

Posebno napominjemo da u cenu proizvoda nisu uračunati troškovi dostave na adresu/mesto isporuke. Troškovi dostave proizvoda padaju na teret kupca i iskazani su posebno kao “troškovi dostave” i uračunati su u ukupan iznos koji nam dugujete “ukupno za plaćanje”.

Kao posebnu pogodnost za naše kupce obezbeđujemo i besplatnu dostavu, ali samo pod uslovom da vrednost Vaše porudžbine prelazi iznos od 3.000,00 dinara (vrednost samo za poručene proizvode sa PDV-om).

Kako platiti poručene proizvode

Plaćanje proizvoda poručenih preko It’S SKIN web prodavnice možete izvršiti na dva načina:

 1. Pouzećem;
 2. Plaćanjem platnim karticama.

Na korak “Plaćanje” dolazite nakon koraka “Naručivanje” ukoliko kupovinu preko našeg web sajta vršite kao neregistrovani korisnik, a ukoliko ste registrovani korisnik na ovaj korak dolazite odmah nakon izbora proizvoda, sa ili bez pregleda Vaše korpe.  Prvo što treba da učinite je da izaberete željeni način plaćanja tako što će te označiti polje pouzećem ili platnim karticama.

Plaćanje pouzećem

           Ukoliko ste izabrali “plaćanje pouzećem” kao Vaš način plaćanja željenih proizvoda prvo želimo da Vas informišemo da taj način plaćanja podrazumeva da plaćanje vršite fizički na licu mesta, prilikom isporuke robe, i to kuriru samo gotovinom i u dinarima. Molimo Vas da pripremite tačan iznos novca za plaćanje (naveden u email-u kojim potvrđujemo Vašu porudžbinu), kako bi ubrzali i olakšali samo preuzimanje pošiljke i plaćanje poručene robe.

Plaćanje platnim karticama

           Kada izaberete opciju plaćanja online Vašom platnom karticom, sistem će Vas automatski preusmeriti na portal za plaćanje “Raiffaisen banke”. Celokupan proces naplate obavlja se preko procesora “Raiffaisen bank” a.d. Beograd gde se kriptovano i neposredno razmenjuju podaci o platnoj kartici između Kupca/ Platioca i servera banke, tako da ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu i ne mogu biti poznati ili na bilo koji način dostupni našem sistemu- It’S SKIN.rs web prodavnici. Kako se sam process plaćanja i naplate obavlja na potralu Raiffisen banke, sigurnost i tajnost podataka o platnoj kartici, kao i sigurnost samog plaćanja obezbeđuje i garantuje Raiffaisen banka a.d. Beograd.

           Kako se celokupan proces online plaćanja obavlja preko portala “Raiffaisen Banke” It’S SKIN.rs web prodavnica i kompanija “RP COMPANY” DOO Novi Sad se odriču bilo kog vida odgovornosti za bilo koji vid ili oblik neovlašćenog ili neautorizovanog korišćenja platne kartice ili zloupotrebe iste, i neće i ne mogu biti ni na koji način obavezani da izvrše povrat sredstava uplaćenih na neki od navedenih načina. Takođe, web prodavnica It’S SKIN.rs nije i ne može biti odgovorna za nepostojanje ili prekid internet konekcije ili za nedostupnost procesora ili sistema platnih kartica na portal Banke.

           Kada izaberete opciju plaćanja platnim karticama i sistem Vas automatski preusmeri na portal za plaćanje “Raiffaisen Banke” potrebno je da unesete, u za to predviđena polja, podatke o platnoj kartici kojom želite da izvršite plaćanje. Imajte u vidu da ne možete vršiti izmenu podataka koji su već automatski navedeni (ukupna suma koju treba da platite, broj pošiljke). Nakon što izvršite plaćanje preko portala Banke sistem Vas automatski vraća na It’S SKIN web prodavnu, gde će stajati i obaveštenje da je Vaša kupovina uspešna. Sistem će Vas automatski vratiti na It’SKIN web prodavnicu i ukoliko je došlo do neke greške prilikom plaćanja platnom karticom i dobićete obaveštenje zašto niste mogli da izvršite plaćanje. Kada je plaćanje platnim karticama uspešno izvršeno više se ne može menjati iznos za koji je plaćanje izvršeno kao ni specifikacija e-računa, a nakon izvršene naplate iznosa niste u mogućnosti da otkažete plaćanje po izabranom računu niti se naplaćeni iznos može stornirati.

           Ukoliko izaberete plaćanje naših proizvoda platnim karticama imajte u vidu da prilikom isporuke poručene robe nemate nikakvu obavezu plaćanja niti bilo kakvih dodatnih troškova. Takođe, želimo da Vam predočimo da ukoliko dođe do povrata poručene robe i naplaćenih sredstava, pod uslovima i na način definisanim ovim Uslovima korišćenja i Zakonom o zaštiti potrošača, u slučaju reklamacije ili otkaza ugovora, ukoliko ste prilikom kupovine na našoj web prodavnici plaćanje prethodno izvršili platnom karticom, povraćaj naplaćenih sredstava moguć je samo preko Raiffaisen banke. Ukoliko se ispune uslovi za potpuni ili delimični povraćaj naplaćenih sredstava, na naš zahtev kao trgovca, Banka će izvršiti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice kojom je izvršeno plaćanje i to storniranjm il delimičnim storniranjem originalne transakcije.

           Sve reklamacije na izvršeno online plaćanje platnim karticama možete poslati na email adresu reklamacije@itsskin.rs.

POTVRDA PORUDŽBINE

Po prijemu Vaše porudžbine izvršene putem naše online prodavnice pristupa se njenoj obradi koja se završava POTVRDOM PORUDŽBINE. Pod obradom Vaše porudžbine podrazumeva se provera podataka o naručiocu (samo ispravnost i jasnoća podataka potrebnih za realizaciju isporuke) i provera podataka o narudžbenici (provera da li smo u mogućnosti da Vam isporučimo sve naručene proizvode).  Želimo da Vas obavestimo da zadržavamo pravo da Vas kontaktiramo pre potvrde porudžbine (email-om ili telefonom koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžine) kako bi otklonili nejasnoće ili eventualne greške u podacima koje ste nam dostavili, a pre validacije istih, kako bi  eventualno  ispravili uočene nedostatke i omogućili efikasnu dostavu poručenih artikala.

Kada obradimo Vašu poružbinu na e-mail koji ste nam dali za kontakt poslaćemo Vam POTVRDU PORUDŽBINE koja znači da smo je prihvatili i da smo u mogućnosti da je izvršimo i da pristupamo realizaciji isporuke. Ukoliko ste prilikom naručivanja izabrali opciju plaćanja „plaćanje platnim karticama“ uz potvrdu porudžbine dostavićemo Vam i obaveštenje o iznosu realizovanom sa računa platne kartice.

Ukoliko nakon slanja poružbine ne dobijete putem email-a potvrdu o porudžnini molimo Vas da sami proverite tačnost kontakt email adrese koji ste nam dostavili ili nas kontaktirajte pozivom na broj telefona +381 21469970 ili putem email-a na adresu prodaja@itsskin.rs.

Posebno želimo da napomenemo da zadržavamo pravo da otkažemo Vašu porudžbinu ukoliko iz tehničkih ili drugih objektivnih razloga nismo u mogućnosti da je realizujemo, da zadržavamo pravo da Vam, ukoliko trenutno ne raspolažemo svim poručenim proizvodima, dostavimo samo one koje imamo na stanju uz obaveštenje o načinu i vremenu dostave preostalih poručenih artikala. Svaki put kada dođe do promena u status Vaše poružbine o tome ćemo Vas blagovremeno obavestiti slanjem email-a ili kontaktom telefonskim putem.

PAKOVANJE PORUČENIH PROIZVODA

Pakovanje proizvoda koje naručite putem It’S SKIN.rs web prodavnice vrši se u našim prostorijama za otpremanje robe koje su obezbeđene sistemom video nadzora i sam postupak pakovanja se snima. Proizvode koje poručite preko naše web prodavnice pakujemo tako da uvek zaštitimo sadržinu pošilje i njen integritet (transportno pakovanje) pri čemu je uvek transportno pakovanje oblepljeno upozorenjem ”pazi lomljivo” kao posebno uputstvo za rukovanje pošiljkom prilikom transpotra. Kurirska služba koja vrši isporuku upakovane poručene pošiljke preuzima u našim prostorijama za otpremanje robe, pa sve navedeno potvrđuje da se pošiljke iz našeg magacina otpremaju dalje u neoštećenom stanju.

ISPORUKA ROBE

Isporuku proizvoda poručenih putem naše itsskin.rs web prodavnice vršimo samo na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, putem kurirske službe “City Express” d.o.o. Beograd, sa kojom imamo zaključen ugovor. Isporuku pošiljke iniciramo mi nakon potvrde Vaše porudžbine.

Isporuka pošiljke putem kurirske službe vrši se na adresu koju ste nam dostavili prilikom kreiranja narudžbenice. Ukoliko želite da dostava bude izvršena na nekoj drugoj adresi, različitoj od adrese Vašeg stanovanje, to možete učiniti popunjavanjem polja “adresa za isporuku”, koja može biti bilo koja adresa u okviru područja dostave.

Kurirska služba “City Express” vrši dostavu svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova. Molimo Vas da ovu informaciju imate u vidu prilikom odlučivanja na koju adresu želite da Vam pošiljka bude dostavljena, odnosno naša preporuka je da to bude adresa na kojoj ćete, u okviru radnog vremena kurirske službe, biti u mogućnosti da preuzmete pošiljku. Poslovna politika kurirske službe je da dostavu na označenu adresu pokuša da izvrši dva puta, pa ukoliko oba pokušaja budu bezuspešna, paket će biti vraćen, odnosno neće Vam biti isporučen.

Rokovi isporuke:

Rok za isporuku pošiljke koju ste poručili putem itsskin.rs web prodavnice je najmanje dva radna dana pri čemu se početak navedenog roka računa različito u zavisnosti od toga kada primimo Vašu porudžbinu:

 • Ukoliko Vašu poružbinu primimo radnim danom do 13,00 časova rok za dostavu počinje da teče istog dana.
 • Ukoliko Vašu porudžbinu primimo posle 13,00 časova radnim danom ili neradnim danom bez obzira na vreme (ukoliko porudžbinu izvršite petkom posle 13,00 časova, vikendom, na dan državnog ili verskog praznika) rok za dostavu počinje da teče prvog narednog radnog dana.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa dostavom molimo Vas da nas kontaktirate.

Troškovi dostave:

Molimo Vas da imate u vidu da troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda koji naručujete i da ste u obavezi da ih sami snosite. Dostava se naplaćuje 216,00 dinara, a troškovi dostave iskazani su i posebno i uračunati u ukupno sumu koju nam dugujete po potvrđenoj porudžbini.

Ukoliko preko Itsskin.rs web prodavnice poručite proizvode u vrednosti preko 3.000,00 dinara (vrednost samo za poručenu robu bez troškova dostave) troškove dostave snosimo mi – BESPLATNA DOSTAVA.

Pregled pošiljke prilikom preuzimanja

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke i pre potpisivanja potvrde o preuzimanju dobro pregledate transportno pakovanje u kome se nalazi poručeni proizvodi, a kako bi utvrdili, na licu mesta i u prisustvu kurira, da li postoje neka oštećenja na pakovanju do kojih je moglo doći prilikom transporta. Ukoliko uočite oštećenja na transportnom pakovanju preporučujemo Vam da zamolite kurira da sačeka i pred njim otvorite paket kako bi utvrdili da li je eventualno došlo do oštećenja sadržine pošiljke. Ukoliko prilikom preuzimanja robe nema vidljivih oštećenja na transportnom pakovanju, ali prilikom otvaranja paketa ustanovite da je sadržina oštećena, preporučujemo Vam da najkasnije u roku od 24 sata od prijema kontaktirate kurirsku službu koja je izvršila isporuku kako bi izvršili reklamaciju. Ukoliko tako ne postupite gubite prava po osnovu isporuke robe oštećene prilikom transporta jer u trenutku prijema robe rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe prelazi na Vas.

ODUSTANAK OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

Ovim putem obaveštavamo naše cenjene potrošače da na osnovu člana 28. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik RS” broj 62/2014, 6/2016 i 44/2018 ) imaju pravo da odustanu od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Jednostranim raskidom ugovora o prodaji na daljinu potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza osim neposrednih troškova povraćaja robe.

Pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu potrošač ostvaruje izjavom datom na posebnom obrascu koji možete preuzeti ovde (obrazac za odustanak od ugovora).

Smatra se da je izjava o odustanku od ugovora o prodaji robe na daljinu blagovremena ukoliko je poslata It’S SKIN-u u roku za odustanak od ugovora (14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača). Izjava o odustanku proizvodi pravno dejstvo od trenutka kada je poslata.

Protekom roka od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, prestaje pravo na odustanak od ugovora.

Postupak i uslovi za odustanak od ugovora

 1. Možete odustati od ugovora o prodaji na daljinu i vratiti nam kupljene proizvode samo ukoliko je roba na koju se izjava o odustanku odnosi neotvorena, nekorišćena i u originalnoj ambalaži.
 2. Potrebno je izjavu o odustanku od ugovora pošalljete u roku od 14 dana od dana kada je Vam je roba isporučena. Rok od 14 dana počinje da teče narednog u odnosu na dan kada je roba isporučene i završava se istekom poslednjeg dana roka, a u rok od 14 dana računaju se i neradni dani, osim ukoliko poslednji dan roka pada u neradni dan kada rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.
 3. Kada preuzmete obrazac o odustanku koristeći link koji smo ostavili, popunite ga i  pošaljite na prodaja@itsskin.rs.
 4. Kada primimo Vašu izjavu o odustanku na email koji ste naveli u obrascu poslaćemo Vam potvrdu o prijemu izjave o odustanku.
 5. Potrebno je da robu na koju se odnosi izjava o odustanku i koju ste detaljno opisali u obrascu za odustanak vratite bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac o odustanku, a po proteku navedenog roka robu nam više ne možete vratiti.
 6. Potrebno je da robu koju vraćate adekvatno upakujete pre transporta tako da je zaštitite od mogućnosti oštećenja (transportno pakovanje).
 7.  Uz proizvod koji varaćate potrebno je da nam dostavite i svu originalnu dokumentaciju koju ste dobili prilikom isporuke (račun, dokaz o kupovini i sl.).
 8. Sve troškove vraćanja robe zbog odustanka snosi potrošač.
 9. Po prijemu robe koju ste vratili vršimo njen pregled i ukoliko ustanovimo da ispunjava sve uslove za vraćanje (neoštećena, nekorišćena i u neoštećenoj originalnoj ambalaži) na email sa kojeg ste naveli u obrascu za odustanak poslaćemo Vam potvrdu o prijemu robe. 
 10.  Povrat novca – način na koji ćemo Vam vratiti novac zbog odustanka od ugovora zavisi od načina na koji ste platili robu koju vraćate.
 11. Ukoliko ste robu platili pouzećem novac Vam vraćamo uplatom na račun koji ste naveli u obrascu za odustanak u roku od 14 dana od dana kada ste primili potvrdu o prijemu robe.
 12. Ukoliko ste robu prethodno platili platnom karticom u obavezi smo da povraćaj novca izvršimo isključivo preko Banke odnosno preko kartičnih asocijacija Visa i MasterCard i to potpunim ili delimičnim storniranjem originalne transakcije, tako što ćemo dati nalog Banci da obavi povraćaj sredstava na račun korisnika kartice kojom je izvršeno plaćanje.
 13. Obrazac o odustanku od ugovora ćemo Vam poslati i uz ostalu dokumentaciju koja će Vam biti predata prilikom isporuke robe. Potrebno je da popunite i taj obrazac na isti način kao obrazac popunjen u elektronskoj formi, i zajedno sa robom i ostalom dokumentacijom koju vraćate pošaljite na adresu DOO “RP COMPANY” Novi Sad, 21000 Novi Sad, Pere Popadića 49 (sa napomenom odustanak od ugovora).

POSEBNA UPOZORENJA KOD ODUSTANKA OD UGOVORA

Molimo Vas da imate u vidu da u slučaju odustanka od ugovora i vraćanja robe kupljene preko itsskin.rs web prodavnice SNOSITE TROŠKOVE DOSTAVE.

Molimo Vas da imate u vidu da ćemo prihvatiti vraćanje SAMO ROBE KOJA JE NEOŠTEĆENA, NEKORIŠĆENA I U NEOŠTEĆENOJ ORIGINALNOJ AMBALAŽI (uz koju ste nam dostavili dokaz o kupovini preko našeg web shopa) i samo pod uslovom da je vratite bez odlaganja- NAJKASNIJE U ROKU OD 14 DANA od dana kada ste poslali izjavu o odustanku (u potvrdi o prijemu izjave o odustanku biće naveden dan slanja). Propuštanje roka za vraćanje znači GUBITAK PRAVA NA POVRAT ROBE.

Molmo Vas da imate u vidu da ste shodno članu 35. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača isključivo odgovorni za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanje robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

I još jednom Vas molimo da obratit posebnu pažnju prilikom pakavanja robe koju želite da nam vratite po osnovu odustanka od ugovora. It’S SKIN.rs web prodavnica nije odgovorna za oštećenja na robi do kojih dođe tokom transporta odnosno vraćanja robe. Ukoliko se proizvod koju želite da vratite ošteti na bilo koji način tokom transporta zadržavamo pravo da Vam uskratimo povrat novca. Takođe, pravo da Vam uskratimo povrat novca zadržavamo i u slučaju da utvrdimo da ste nam vratili robu u neispravnom stanju usled neadekvatnog i nepravilnog rukovanja.   

REKLAMACIJE                                                                                                       

            U slučaju da proizvodi koji su Vam isporučeni nisu saobrazni ugovoru o prodaji na daljinu imate pravo da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o podnošenju, postupku i načinu rešavanja reklamacija na robu kupljenu putem www.itsskin.rs web prodavnice, podnesete Zahtev za reklamaciju. Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa uslovima za ulaganje reklamacije, reklamacionim postupkom i načinom rešavanja reklamacija molimo Vas da pročitate Pravilnik o  reklamaciji.

Zahtev za reklamaciju možete preuzeti ovde.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa podnošenjem reklamacije, postupkom reklamacije ili načinu odlučivanja o podnetom Zahtevu molimo Vas da nas kontaktirate pozivom na broj 021/469970 ili  elektronskim putem na email adresu reklamacije@itsskin.rs.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

    DOO “RP COMPANY” Novi Sad zadržava pravo da bez prethodne najave i u bilo kom trenutku izmeni u celosti ili delimično “Uslove korišćenja” ili dopuni pojedine njegove odredbe ili pravila ažuriranjem sadržine ovog dokumenta.Molimo Vas da periodično prilikom pristupanja našoj web stranici ponovo pregledate i pažljivo pročitate sve odredbe ovog odeljka, jer daljim korišćenjem bilo koje funkcije sajta dajete svoju saglasnost i prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.